Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Nụ cười của bạn thể hiện điều gì?

CHIA SẺ

Nụ cười của bạn thể hiện điều gì?

Nụ cười thể hiện rằng bạn muốn giao tiếp với mọi người.

Cười không chỉ thể hiện niềm hạnh phúc mà còn thể hiện thái độ thân thiện của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn muốn giao tiếp với mọi người. Nụ cười cũng thể hiện rõ sự thích thú và phản ứng tự nhiên của cơ thể bạn về mặt sinh lí. Nụ cười có thể cho thấy đó là sự chân thành hay gượng ép. Nụ cười gượng ép sẽ thể hiện sự bất lịch sự.

A: Xin chào! Cậu có khỏe không?

B: Tớ ổn , thế còn cậu?

A: Tớ khỏe.

B: Nhìn cậu cười rạng rỡ thế chắc chắn là khỏe rồi.