Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Những dấu hiệu phòng vệ trong ngôn ngữ cơ thể là gì?

CHIA SẺ

Những dấu hiệu phòng vệ trong ngôn ngữ cơ thể là gì?

Một người bị đe dọa sẽ tự động lấy tay che đầu. Anh ta có thể che mắt, che tài và các bộ phận khác của cơ thể.

Khi một người cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó, anh ta sẽ có những hành động tự vệ. Chẳng hạn, theo quy luật tự nhiên, anh ta sẽ tự động che chắn các phần cơ thể để không bị tấn công hay bị tổn thương.

A: Này cậu.

B: HEY. Dừng lại! Dừng lại! Dừng tay lại!

A: Có chuyện gì với cậu vậy?

B: Không có gì. Tớ chỉ đang phòng vệ vì tưởng cậu định đánh tớ.