Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Những cử chỉ, hành động và tinh thần cạnh tranh lành mạnh có tác dụng như thế nào?

CHIA SẺ

Những cử chỉ, hành động và tinh thần cạnh tranh lành mạnh có tác dụng như thế nào?

Những điều này tạo ra sức hấp dẫn riêng.

Tinh thần cạnh tranh của mỗi người thể hiện qua những cử chỉ, hành động của họ. Những cử chỉ, hành động cùng với một tinh thần cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo ra sức hút và khiến người khác chú ý tới họ.

 A: Gần đây, JOHN được rất nhiều người quan tâm.

B: Cậu có biết bí quyết của cậu ấy là gì không?

A: Có, cậu ấy thu hút và có sức ảnh hưởng đến người khác.

B: Cậu ấy chắc chắn có phong cách thu hút.