Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Người khiếm thị: Người khiếm thị cảm nhận thế giới này bằng cách nào?

CHIA SẺ

Người khiếm thị cảm nhận thế giới này bằng cách nào? Họ cảm nhận thế giới qua các giác quan khác và sự giúp đỡ cùa những người xung quanh.

Người khiếm thị “nhìn” thế giới qua cảm giác chứ không phải bằng mắt như chúng ta. Họ rất cần sự giúp đỡ của xã hội. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn nên đến với họ và ở bên họ. Việc ấy sẽ giúp tinh thần họ thoải mái hơn, giảm đi nỗi buồn khiếm khuyết mà họ phải chịu đựng.

A:  Sáng nay cậu đi đâu vậy?

B: Tớ đến hội người mù

A: Họ làm mọi việc bằng cách nào?

B: Họ làm được nhiều việc thông qua các công cụ chuyên dụng dành cho người khiếm thị và có sự giúp đỡ của người khác.