Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được một nụ cười vui vẻ?

CHIA SẺ

 Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được một nụ cười vui vẻ?

Một nụ cười vui vẻ chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt đối với người khác.

Cách tốt nhất để gây ấn tượng tốt đối với người khác trong cuộc gặp gỡ đầu tiên
là hãy mỉm cười với họ. Họ sẽ cảm thấy rằng bạn vui khi gặp họ. Một khi bạn gây được ấn
tượng tốt, bạn sẽ có được sức ảnh hưởng đối với người đó.

A: Anh bạn mới trong lớp rất vui vẻ với tôi.

B: Cậu đã làm gì để khiến cho anh ấy vui như vậy?

A: Tôi đã mỉm cười thân thiện với anh ấy.

B: Cậu đã gây ấn tượng tốt đối với anh ấy rồi đó.