Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Lợi ích của việc viết ra điều muốn trình bày là gì?

CHIA SẺ

Lợi ích của việc viết ra điều muốn trình bày là gì?

Nó khiến bạn tự tin hơn.

Bạn hãy viết ra tất cả những điểm quan trọng mà bạn muốn nói. Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi viết ra, sau đó đọc đi đọc lại. Đây là cách giúp bạn nói năng lưu loát hơn, người nghe sẽ nhanh chóng hiểu được điều mà bạn muốn nói và tán đồng với bạn.

A: Cậu nên ghi chú những điểm quan trọng trước khi thảo luận với mọi người.

B: Làm vậy có ích chứ?

A: Đương nhiên là có rồi! Nó giúp cậu tự tin hơn mà.

B: Cái này hay đấy! Mình sẽ thử xem sao.