Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Làm thế nào để hiểu thêm về một người nào đó?

 Làm thế nào để hiểu thêm về một người nào đó?

Bằng cách cho người đó thấy được sự quan tâm của mình, chúng ta có thể hiểu hơn về họ.

Nếu bạn muốn thu nhận được thêm thông tin từ người mà bạn đang nói chuyện, hãy tỏ thái độ tích cực bằng việc chăm chú lắng nghe và biểu lộ sự quan tâm của mình. Bạn cũng có thể đặt một số câu hỏi trong suốt cuộc trò chuyện, như vậy bạn sẽ hiểu rõ họ hơn.

A: Tớ rất muốn hiểu hơn về người bạn mới. Tớ phải làm thế nào bây giờ?

B: Rất đơn giản cậu hãy cho anh ấy thấy sự quan tâm của cậu.

A: Gì cơ? Ý tớ là, tớ phải thể hiện sự quan tâm của mình như thế nào?

B: Cậu nhìn tớ này tớ đang làm cho cậu thấy sự quan tâm của tớ đối với cậu.

Advertisements (Quảng cáo)