Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Làm cách nào để gây ảnh hưởng cho người khác, khiến họ đồng ý với suy nghĩ của bạn?

CHIA SẺ

 Làm cách nào để gây ảnh hưởng cho người khác, khiến họ đồng ý với suy nghĩ của bạn?

Bạn có thể gây ảnh hưởng đến người khác bằng cách hỏi họ những câu hỏi trực diện.

Sẽ thật tai hoạ khi áp đặt suy nghĩ của bạn lên người khác. Vì vậy hãy khéo léo khi đặt câu hỏi cho người khác bằng những câu hỏi trực tiếp mà câu trả lời không vòng vo, mập mờ. Nếu câu trả lời là “Có” thì có nghĩa là đối phương đang đồng tình với bạn.

 A: Mới đầu, JACK  phản đối ý kiến của tôi nhưng sau đó cậu ấy đã đồng ý.

B: Cậu đã làm như thế nào vậy?

A: Tôi bắt đầu hỏi cậu ấy những câu hỏi trực tiếp đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề.

B: Hẳn là sau nhiều câu hỏi, cậu ấy đã nhanh chóng đồng ý với ý kiến bảo cậu đưa ra.