Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Không sống với quá khứ : Tại sao bạn không nên sống với quá khứ?

CHIA SẺ

Tại sao bạn không nên sống với quá khứ? Nếu chúng ta cứ mất thời gian than vãn về những sai lầm trong quá khứ, chúng ta sẽ không thể hướng về phía trước và quyết định tương lai của bản thân.

Chúng ta đều biết rằng, cuộc sống luôn luôn biến đổi. Nếu chỉ dựa dẫm vào quá khứ, chúng ta không thể có động lực cho tương lai. Vì thế, hãy rút ra những bài học trong quá khứ và tiến về phía trước. Chúng ta phải hướng các hoạt động về phía đích đến.

A: Cậu sao thế?

B: Mình sợ lắm. Năm ngoái mình đã trượt rồi.

A: Chuyện đã qua rồi. Cậu hãy bắt đầu lại từ bây giờ.

B: Ừ. Mình không thể sống mãi với quá khứ được.