Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Không bao giờ bỏ cuộc: Làm sao để tránh được thất bại?

 Làm sao để tránh được thất bại? Hãy phân tích kỹ các khả năng và suy xét những trở ngại rồi tiếp tục cố gắng. Bạn chắc chắn sẽ thành công.

 Đừng bao giờ từ bỏ. Khi bạn toàn tâm toàn ý hoàn thành mục tiêu và vẫn tiếp đang tiếp tục làm những gì cần phải làm phải bạn không được bỏ dở giữa chừng. Hãy nhìn các thất bại trước đây như là bài học kinh nghiệm và cố gắng nỗ lực hơn nữa cho đến khi bạn thành công. 

 A: Cháu sẽ làm lại một lần nữa!

B:: Đừng dừng lại chỉ vì một lần thất bại, cháu nhé.

A: Không biết lần này cháu có thể thành công được hay không nữa.

B: Cháu sẽ làm được nếu luôn cố gắng. 

Advertisements (Quảng cáo)