Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Khi nào chúng ta có thể đặt ra câu hỏi cho người nói?

CHIA SẺ

 Khi nào chúng ta có thể đặt ra câu hỏi cho người nói?

Người nghe có thể đặt câu hỏi cho người nói bắt đầu câu chuyện của họ.

Khi người nói bắt đầu câu chuyện của họ, bạn có thể đặt câu hỏi về những vấn đề mà họ đang đề cập. Bạn cũng có thể hỏi xin thông tin liên lạc của người đó để có cơ hội nói chuyện với họ nhiều hơn.

A:  Cậu có phiền nếu tớ hỏi cậu chút xíu?

B: Chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi.

A: Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu được chứ?

B: Ồ, đương nhiên rồi. Số của mình đây cậu lưu lại nhé!