Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Khi nào bạn có thể trở thành một người giao tiếp tốt?

 Khi nào bạn có thể trở thành một người giao tiếp tốt?

Khi bạn lắng nghe nhiều gấp đôi bạn nói.

Đôi tai đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp. Nếu bạn lắng nghe nhiều gấp đôi bạn nói, bạn sẽ là một người giao tiếp tốt.

 A: Anh là người mới vào nghề hay đã có kinh nghiệm?

B: Xin lỗi ông nói gì cơ ạ?

A: Anh đáng chú ý ở đâu đấy? Anh đã bị loại.

B: Ôi không! Thưa ông…

Advertisements (Quảng cáo)