Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Khi bạn nhận lời mời của một người, điều đó cho thấy gì?

CHIA SẺ

 Khi bạn nhận lời mời của một người, điều đó cho thấy gì?

Việc này thể hiện sự trân trọng của bạn đối với mối quan hệ đó.

Việc nhận lời mời từ người bạn mới quen có nghĩa là bạn trân trọng mối quan hệ đó. Hành động này còn có tác dụng củng cố mối quan hệ bạn bè.

A: Thứ sáu này chúng tớ có buổi gặp mặt bạn bè, cậu cùng đến tham dự nhé!

B: Ồ hay đấy! Tớ nhất định sẽ đến.

A: Tớ đã có rất nhiều ý tưởng mới.

B: Tớ sẽ đến đúng giờ.