Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hiến máu cấp cứu: Chúng ta có thể giúp đỡ người bị thương nặng trong các vụ tai nạn như thế nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ người bị thương nặng trong các vụ tai nạn như thế nào?

Chúng ta có thể hiến máu để giúp đỡ họ hoặc tìm người cho có nhóm máu phù hợp với nạn nhân.

Khi bị mất máu do tai nạn giao thông, những người bị thưong cần được truyền máu để giữ lại mạng sống. Bạn có thể giúp họ bằng việc hiến máu (nếu nhóm máu của bạn phù hợp) hoặc giúp họ tìm kiếm người có nhóm máu phù hợp sẵn sàng cho máu.

A: 

A: Hôm nay tớ rất vui cậu ạ!

B: Vì sao thế?

A: Tớ đã hiến máu cho một nạn nhân đang cần phẫu thuật.

B: Hành động của cậu thật là hào hiệp.

Advertisements (Quảng cáo)