Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đưa ra nhiều lựa chọn: Điều gì xảy ra nếu bạn không có nhiều hơn một sự lựa chọn?

CHIA SẺ

Điều gì xảy ra nếu bạn không có nhiều hơn một sự lựa chọn?

Điều đó sẽ làm cho bạn kém tự tin.

Một người tự tin sẽ luôn biết chuẩn bị trước cho mình nhiều phương án dự phòng trong trường hợp họ không thể đạt được mục tiêu, bởi khi không đạt được mục tiêu đã đề ra mà lại không có phương án khác để kịp thời chuyển hướng, chúng ta sẽ dễ bị suy sụp tinh thần, giảm tự tin trong các công việc tiếp theo.

A: Bạn tớ trước kia rất tự tin, nhưng bây giờ cậu ấy lúc nào cũng chán nản.

B: Tại sao thế?

A: Bởi vì cậu ấy không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

B: Chắc cậu ấy đã quá chủ quan,không chuẩn bị phương án dự phòng cho bản thân.