Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đề cao lòng tự trọng: Chúng ta sẽ ra sao nếu không có lòng tự trọng?

CHIA SẺ

Chúng ta sẽ ra sao nếu không có lòng tự trọng?

Chúng ta sẽ không cảm thấy tự tin.

Sự tự tin có liên quan mật thiết với lòng tự trọng. Một người tự trọng cũng có nghĩa là họ tin vào giá trị của bản thân mình. Không có lòng tự trọng, bạn sẽ đánh mất sự tự tin.

A: Có phải lòng tự trọng rất quan trọng đối với mỗi người hay không?

B: Đúng vậy .Lòng tự trọng giúp chúng ta cảm thấy tự tin vào giá trị của bản thân mình.

A: Dù cuộc sống của tôi đang gặp nhiều khó khăn ,nhưng tôi vẫn luôn giữ sự tự trọng của mình.

B: Anh làm vậy là rất đúng.