Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Dạy trẻ em đường phố: Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ trẻ em đường phố?

 Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ trẻ em đường phố? Chúng ta có thể dạy kiến thức và kỹ năng sống cho những người bạn thiếu may mắn đó, để giúp họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn

Trẻ em đường phố là những bạn nhỏ thiếu may mắn, lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Khi lớn lên, nhiều bạn vì thiếu vắng sự chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ của gia đình mà vướng vào tệ nạn xã hội. Vì vậy trẻ em đường phố rất cần nhận được sự quan tâm và định hướng phù hợp để lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Bạn có thể dành thời gian để dạy lại cho “những người bạn đường phố” này kiến thức và kĩ năng sống, giúp các bạn có thể sống tố t hơn với bản thân và cộng đổng. Đó là một hành động tình nguyện đầy ý nghĩa.

A:  Mẹ có biết gì về trẻ em đường phố không?

B:Đó là những bạn nhỏ sống lang thang  cơ nhỡ trong khắp thành phố, và tạo ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp lắm con ạ.

A: Lớp con vừa được giao nhiệm vụ dạy học cho các bạn đó đấy mẹ ạ.

B: Ồ, hoạt động này của trường con rất có ý nghĩa đấy con nên tham gia nhiệt tình nhé! 

Advertisements (Quảng cáo)