Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đặt những mục tiêu nhỏ: Tại sao chúng ta nên đặt những mục tiêu nhỏ?

CHIA SẺ

Tại sao chúng ta nên đặt những mục tiêu nhỏ?

Trước khi đặt ra mục tiêu lớn, mục tiêu nhỏ chính là các bạn tập dượt và tạo động lực cho bản thân để đạt được thành quả lớn hơn trong tương lai.

Khi tự đặt ra những mục tiêu nhỏ thì bạn có thể sớm đạt được chúng hơn. Những thành công ban đầu này sẽ giúp bạn có thêm động lực để đạt được những mục tiêu khác. Nếu đặt ra yêu cầu quá cao, rất có thể bạn sẽ dần nản chí mà đánh mất mục tiêu của mình.

A: Hãy kiểm soát tốt những mục tiêu của mình, cậu nhé.

B: Tại sao lại như vậy?.

A:Nếu không thì cậu sẽ dễ thất bại và nản chí vì phải làm việc vất vả quá khả năng trước mắt của mình.

B: Vậy à tớ sẽ rút kinh nghiệm.