Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta thường được người lớn nhắc nhở những gì?

CHIA SẺ

 Chúng ta thường được người lớn nhắc nhở những gì?

Chúng ta thường được người lớn nhắc nhở về những gì nên và không nên làm.

Chúng ta sẽ được người lớn nhắc nhở nhiều lần về những gì nên và không nên làm, và chúng ta cần ghi nhớ những điều đó để xử sự cho đúng.

Mẹ: JANE, con không được vô lễ như vậy.

Con: Mẹ, con có làm gì đâu ạ. Mẹ mắng con thật là vô lý.

Mẹ: Con cư xử như vậy là không đúng đâu.

Con: Dạ, con xin lỗi mẹ. Con sẽ sửa lỗi của mình ạ.