Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta sẽ thu được những gì khi xem lại các ý tưởng?

Chúng ta sẽ thu được những gì khi xem lại các ý tưởng?

Khi xem lại các ý tưởng, chúng ta sẽ có thêm những ý tưởng mới nảy sinh.

Một điều rất quan trọng là bạn nên xem lại các ý tưởng vừa được bạn viết ra giấy. Ấn tượng về các ý tưởng vừa nảy sinh sẽ được tái hiện rất rõ ràng khi chúng ta xem lại danh sách vừa viết ra.

A: tớ đã xem lại các ý tưởng mà mình vừa viết ra.

B: Cậu đã thu được những gì?

A: Tớ đã hình dung một cách rõ ràng hơn về các ý tưởng mới của mình.

B: Điều đó sẽ giúp cậu có được giải pháp cho vấn đề.

Advertisements (Quảng cáo)