Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì với những lời khuyên của bạn bè?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì với những lời khuyên của bạn bè?

Hãy tiếp nhận, suy nghĩ một cách nghiêm túc và áp dụng phù hợp.

Hãy thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với bạn bè. Bạn bè có thể đưa ra lời khuyên cho nhau, cùng nhau vượt qua những rào cản khó khăn. Hãy trân trọng những lời khuyên của người khác và suy nghĩ về việc áp dụng chúng một cách nghiêm túc và phù hợp.

A: Cậu đã suy nghĩ về lời khuyên của tớ chưa?

B: Có chứ, tớ thấy nó rất hữu ích.

A: Thế mà tớ thấy cậu đâu vẫn vào đấy, chả chịu xửa đi.

B: Hi hi, thì cậu cũng phải cho tớ thời gian để sửa đổi dần dần chứ.