Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta nên làm gì trước khi xuống xe buýt?

CHIA SẺ

 Chúng ta nên làm gì trước khi xuống xe buýt?

Chúng ta nên kiểm tra lại xem đã mang theo hộp đựng đồ ăn và chai nước hay chưa trước khi xuống xe buýt.

Trước khi xuống xe, chúng ta nên kiểm tra lại xem đã mang hộp đựng đồ ăn và chai nước theo chưa. Trong lúc đó, người hướng dẫn sẽ gọi tên từng người và trao cho người giám hộ hoặc cha mẹ đến đón.

A: Cậu đã mang theo hộp đồ ăn chưa đấy?

B: Tớ mang rồi cảm ơn cậu đã nhắc tớ.

A: Chúng ta nên giữ đồ đạc thật cẩn thận.

B: Cậu nói đúng tớ luôn làm như vậy.