Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì khi được hỏi trong cuộc trò chuyện?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì khi được hỏi trong cuộc trò chuyện?

Khi được hỏi, chúng ta nên trả lời một cách lịch sự. Sau đó đặt lại câu hỏi cho người vừa hỏi mình.

Việc tham gia vào các cuộc nói chuyện là điều hết sức bình thường. Biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi một cách lịch sự cũng là một biểu hiện của sống có kỉ luật.

A: Đố cậu biết tại sao con chó lại vẫy đuôi?

B: Con chó vẫy đuôi để thể hiện tâm trạng vui vẻ của nó.

B: Thế tớ đố cậu biết vì sao con mèo lại ngoe nguẩy đuôi?

A: Con mèo ngoe nguẩy đuôi khi nó tức giận.