Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta nên làm gì khi đang ngồi trong lớp học?

CHIA SẺ

 Chúng ta nên làm gì khi đang ngồi trong lớp học?

Chúng ta cần phải giữ trật tự khi đang ngồi trong lớp học.

Một lớp học tốt cần phải trật tự. Khi đang ngồi trong lớp học, chúng ta hãy giữ trật tự, tránh gây ồn ào, không nên nói chuyện với nhau trong khi các bạn khác đang học. Giữ trật tự trong lớp sẽ nâng cao tư cách đạo đức của chúng ta rất nhiều.

A: Tối hôm qua cậu đã xem chương trình gì vậy?

B: Mình sẽ nói với cậu sau.

A: Sao cậu không nói ngay bây giờ?

B: Chúng ta phải giữ trật tự trong lớp chứ!

Điều gì làm cho cuộc thảo luận dễ được thực hiện hơn?

Khi mọi người giữ trật tự. Vấn đề sẽ được thảo luận một cách hiệu quả.