Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta nên làm gì để tìm kiếm bạn bè?

 Chúng ta nên làm gì để tìm kiếm bạn bè?

Hãy gia nhập các tổ chức như các câu lạc bộ, đội, nhóm xã hội… để tìm kiếm bạn bè.

Hãy tham gia các tổ chức như các câu lạc bộ, các nhóm xã hội… Bạn sẽ có cơ hội được giao lưu với những người có cùng suy nghĩ và mối quan tâm. Bạn có thể làm việc cùng họ, cùng hướng đến một mục đích chung tốt đẹp.

A: Em đang muốn tham gia một hội nhóm nào đó.

B: Anh đang điều hành một câu lạc bộ bảo vệ môi trường.

A: Em tham gia được chứ?

B: Tất nhiên, em luôn được chào đón!

Advertisements (Quảng cáo)