Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Chúng ta có thể nhận ra một người có tầm ảnh hưởng lớn bằng cách nào?

CHIA SẺ

 Chúng ta có thể nhận ra một người có tầm ảnh hưởng lớn bằng cách nào?

Nếu người đó thu hút được nhiều khán giả ở nơi công cộng, hẳn họ có tầm ảnh hưởng lớn.

Một người có tầm ảnh hưởng rộng là người ăn nói có sức hút. Muốn được như vậy, bạn cần có những kĩ năng hùng biện tốt.

A: Tối qua chúng tớ đã đi nghe một nhà hùng biện nói chuyện.

B: Có nhiều người đến tham dự không?

A: Toàn bộ căn phòng chật kín người!

B: Vậy chắc ông ấy giỏi trong việc thu hút và gây ảnh hưởng tới mọi người.