Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta có thể giúp đỡ người đang bị ốm bằng cách nào?

Chúng ta có thể giúp đỡ người đang bị ốm bằng cách nào?
Chúng ta có thế mua thuốc và mang đến cho họ.

Người già thường hay ốm yếu, thường xuyên phải sử dụng thuốc ngay cả với những bệnh lặt vặt. Bạn có thể giúp đỡ họ phần nào bằng việc đi mua thuốc hoặc lĩnh thuốc ở bệnh viện giúp họ.

A: Cậu chờ tớ chút nhé, tớ ra ngoài mua thuốc chút đã.

B: Cậu bị ốm à?

A: À ,không tớ mua thuốc giúp bà cụ hàng xóm nhà tớ, bà ấy bị ốm.

B: Cậu thật tốt bụng!

Advertisements (Quảng cáo)