Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chuẩn bị cho thành công: Liệu những cuốn sách về phát triển kỹ năng có giúp chúng ta thành công được không?

CHIA SẺ

 Liệu những cuốn sách về phát triển kỹ năng có giúp chúng ta thành công được không? Rất có thể. Hãy dành 02.00 mỗi ngày để đọc sách về giáo dục và phát triển kỹ năng.

 Để chuẩn bị cho thành công, điều quan trọng là phải lập kế hoạch hằng ngày. Hãy lên danh sách cẩn thận và đầy đủ các công việc rồi sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. 

A:  Làm sao để thành công được nhỉ?

B: Hãy đọc những cuốn sách về bí quyết thành công rồi học tập theo nó.

A:Cảm ơn cậu nhé!

B: Hãy thực hiện việc ấy đều đặn như một thói quen, cậu nhé.