Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chấp nhận mạo hiểm: Việc mạo hiểm có giúp bạn tự tin hơn không?

Việc mạo hiểm có giúp bạn tự tin hơn không?

Chắc chắn là có!

CÓ một điều mà bạn cần ghi nhớ để đạt được mục tiêu trong cuộc sống: Không mạo hiểm không còn là trò chơi. Bạn không thể thành công nếu bạn sợ mạo hiểm. Khi bạn chấp nhận mạo hiểm làm một việc gì đó, bạn sẽ thấy sự tự tin của mình lớn lên, và bạn sẽ vững vàng hơn.

A: Bố khuyên tớ trong cuộc sống đôi khi cần biết mạo hiểm một chút.

B: Bố cậu có nói rõ lí do không?

A: Bố nói rằng việc đó sẽ giúp mình có được sự tự tin.

B: Ồ,nghe hay đấy!

Advertisements (Quảng cáo)