Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chân thành: Người không ngay thẳng sẽ bị người khác đánh giá như thế nào?

 Người không ngay thẳng sẽ bị người khác đánh giá như thế nào?

Họ coi đó là một người không trung thực và thiếu tự tin.

Bạn cần phải sống chân thật với chính mình và những người xung quanh, tin tưởng vào điều bạn nói nếu muốn mọi người tin tưởng bạn. Đó là yếu tố giúp bạn cảm thấy tự tin hơn.

A: Hôm nay tớ đã bị thầy giáo khiển trách khi nộp bài tập về nhà.

B:Lý do là gì vậy?

A: Hôm qua tớ đã không một bài tập đúng hạn, nhưng tớ không dám thú nhận với thầy, đến hôm nay mới mang đi nộp.

B: Vậy là cậu bị khiển trách là đúng rồi. 

Advertisements (Quảng cáo)