Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Cha mẹ cần thống nhất trong cách dạy con: Cha mẹ nên làm gì trước khi dạy con?

Cha mẹ nên làm gì trước khi dạy con?

Cha mẹ nên thỏa thuận với nhau xem ai sẽ là người dạy dỗ con khi chúng không tuân theo các quy tắc trong gia đình. 

Cha mẹ cần phải thoả thuận và thống nhất với nhau về cách xử lí nếu con vi phạm quy tắc, cũng như ai sẽ là người dạy dỗ con khi con mắc khuyết điểm. Cha mẹ cũng cần phải biết hiệu quả của những cách xử lí của mình để tìm ra được cách hiệu quả nhất trong việc dạy dỗ con cái.

A: Ai sẽ là người dậy con khi còn mắc lỗi, anh hay em?

B: Em nên là người đứng ra dạy con, em ạ.

A: Chúng ta thống nhất là không trừng phạt con quá nặng, anh nhé!

B: Ừ, anh cũng nghĩ thế.

Advertisements (Quảng cáo)