Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Bạn nên đối mặt với lỗi lầm của người khác như thế nào khi muốn xây dựng tình bạn?

CHIA SẺ

 Bạn nên đối mặt với lỗi lầm của người khác như thế nào khi muốn xây dựng tình bạn?

Hãy bỏ qua lỗi lầm của ai đó nếu có thể.

Nếu bạn muốn có thêm nhiều bạn thì hãy tránh để ý đến những lỗi nhỏ nhặt hay chỉ trích người khác. Ai cũng có thể mắc lỗi, hãy bỏ qua những lỗi lầm của họ nếu có thể, và luôn ghi nhận những điểm tích cực của người đó. Thói quen bới móc lỗi của người khác chính là rào cản lớn trong việc kết bạn.

A: TOM thỉnh thoảng làm cho người khác rất bực mình.

B: vì sao thế?

A: Cậu ta luôn bắt chước người khác.

B: Nhưng cậu ấy cũng có những điểm tốt mà.