Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Ai sẽ là người quyết định vị trí đặt những món quà sinh nhật?

Ai sẽ là người quyết định vị trí đặt những món quà sinh nhật?

Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật sẽ quyết định đặt vị trí để các món quà.

Khi các món quà đã được mở hết, chủ nhận bữa tiệc sinh nhật sẽ quyết định nơi bạn ấy để quà. Không ai được chạm vào hoặc chơi với những món quà đó hoặc mang chúng để ra nơi khác.

A: JILL nhận được rất nhiều quà sinh nhật. Chúng ta nên giúp cậu ấy một tay.

B: chúng ta chỉ nên giúp khi nào cậu ấy nhờ thôi.

A: Nhưng vì sao vậy?

B: Bởi vì cậu ấy là chủ bữa tiệc, và chỉ cậu ấy mới biết nên để quà sinh nhật ở đâu.

Advertisements (Quảng cáo)