Trang Chủ Chủ đề Kiểm tra 15 phút chương 1 Toán Hình 9

Kiểm tra 15 phút chương 1 Toán Hình 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo (AC = 50cm) và (widehat {BAC} = 30^circ .) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9. Xem...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 9 có đáp án: Tính  A = (sin 2α – cos2α)/ (sin α.cos α)  biết tan α = √3
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 9 có đáp án: Tính A = (sin 2α – cos2α)/ (sin α.cos α) biết...
Cho ∆ABC cân tại A, đường cao (BK = h) và (widehat {ABC} = alpha .) Tính các cạnh của tam giác theo h và (α) ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Hình học: Chứng minh rằng sin A + cos A > 1
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Hình học: Chứng minh rằng sin A + cos A > 1
Cho ∆ABC nhọn. Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Biết (widehat B = 60^circ ,,widehat C = 45^circ ,) đường cao (AH = 6cm). Tính ({S_{ABC}}) ... trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Hình...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Đơn giản biểu thức A = sinα – sinα . cos2α
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Đơn giản biểu thức A = sinα – sinα . cos2α
Hai cạnh của tam giác là 8cm và 12cm. Góc xen giữa hai cạnh ấy là 30˚. Tính diện tích tam giác ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9. Xem Đề và đáp án...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 9: Chứng minh rằng AI.BH.CK= AB.BC.CA.cos A.cos B.cos C
Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 9: Chứng minh rằng AI.BH.CK= AB.BC.CA.cos A.cos B.cos C
Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AH, BK và CI. Cho (widehat A = 60^circ ) và ({S_{ABC}} = 160c{m^2}.) Tính ({S_{AIK}}) ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút Chương 1 Hình học 9. Xem Đề và...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Không dùng bảng lượng giác và máy tính, hãy so sánh tan28˚ và sin28˚
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Không dùng bảng lượng giác và máy tính, hãy so sánh tan28˚ và sin28˚
Cho ∆ABC vuông tại A. Chứng minh rằng:  (tan {{widehat {ABC}} over 2} = {{AC} over {AB + BC}}) ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông lên cạnh huyền
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông lên cạnh huyền
Cạnh huyền của một tam giác vuông là 10cm, các cạnh góc vuông tỉ lệ với 4 và 3. Tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông lên cạnh huyền ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn...
Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 1 Hình học 9: Biết AB = 10cm, BH = 5cm, chứng minh rằng : tanB = 3tanC
Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 1 Hình học 9: Biết AB = 10cm, BH = 5cm, chứng minh rằng : tanB = 3tanC
Cho góc nhọn (α), biết (sin alpha  = {2 over 3}.) Không tính số đo góc (α), hãy tính (cos α, tanα, cotα.) ... trong Kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 1 Hình học 9. Xem Đề và đáp án...
Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 1 Hình học: Cho tan α = 3, tính  (cos α + sin α)/(cos α – sin α)
Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 1 Hình học: Cho tan α = 3, tính (cos α + sin α)/(cos α – sin α)
Cho (∆ABC) có góc A nhọn. Chứng minh rằng : ({S_{ABC}} = {1 over 2}AB.AC.sin A) ... trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 1 Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây Bài 1. Cho...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C trong tam giác ABC
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 9: Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C trong tam giác ABC
Không dùng bảng số và máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự giảm dần : sin25˚; cos35˚; sin50˚; cos70˚ ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học...