Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sử

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sử

Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử 10 của THPT Triệu Sơn 3: Chứng minh thời kỳ chuyên chính Gia – cô – banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII
Đề thi cuối học kì 2 môn Lịch sử 10 của THPT Triệu Sơn 3: Chứng minh thời kỳ chuyên chính Gia – cô...
Trường THPT Triệu Sơn 3 thuộc Sở GD tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10. Đề thi theo hình thức tự luận, gồm 2 mã...
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 10: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 10: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 10: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành I. Phần trắc nghiệm (3đ) Học sinh...
Thi học kì 2 Lịch sử 10: Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là
Thi học kì 2 Lịch sử 10: Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 10 học kì 2: Vì sao Rô – bex – pi – e và phái Gia – cô – banh bị lực lượng tư sản phản cách mạng...
Thi học kì 2 [Lịch sử 10]: Hãy cho biết bức tranh biếm họa bên phản ánh hiện thực gì của nước Pháp trước năm 1789?
Thi học kì 2 [Lịch sử 10]: Hãy cho biết bức tranh biếm họa bên phản ánh hiện thực gì của nước Pháp trước...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 10: Trình bày những hiểu biết của em về các chính sách đã thực hiện trong thời kỳ này. Em có nhận xét gì về...
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 10: Vị trí của thời kỳ Văn Lang Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là
Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 10: Vị trí của thời kỳ Văn Lang Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 10: Cuộc chiến tranh Nam  - Bắc triều là cuộc tranh giảnh quyền lực giữa các phe đối lập nào ? I. TRẮC NGHIỆM...
Quảng cáo


Thi học kì 2 Lịch sử 10: Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập nhà Mạc được đánh dấu bằng sự kiện nào?
Thi học kì 2 Lịch sử 10: Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập nhà Mạc được đánh dấu bằng...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 10: Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, hệ tư tưởng nào được tiếp nhận và nâng cao thành hệ tư tưởng...

Đề & bài tập hay