Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Vật lý 12

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Vật lý 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lý Chương 3: Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lý Chương 3: Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch?
Một đoạn mạch RLC, trong đó (R = 75Omega ,C = dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{pi }F,)  cuộn cảm thuần có độ tự cảm (L = dfrac{2}{pi }H.)  Điện áp ở hai đầu đoạn mạch: (u = 50sqrt 2 cos100pi t,(V).)...
Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 3: Roto phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu để dòng điện nó phát ra có tần số 50Hz?
Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 12 Chương 3: Roto phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu để dòng điện nó phát ra có tần số...
Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch là (u = 220cos100pi t,(V).)  Thời điểm gần nhất kể từ lúc t = 0, điện áp tức thời đạt giá trị 110V là bao nhiêu? ... trong Đề kiểm...