Trang Chủ Chủ đề Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Trường Thực Hành Sư Phạm 2019: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 11. Và cho biết tập hợp này có bao nhiêu phần tử?
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán – Trường Thực Hành Sư Phạm 2019: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5...
Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán - Trường Thực Hành Sư Phạm 2019. Mời các em cùng tham khảo đề thi chi tiết dưới đây: I: Trắc nghiệm (3 điểm) Học sinh chọn câu trả lời...
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – THCS Nhơn Bình 2019: Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có bao nhiêu phần tử?
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – THCS Nhơn Bình 2019: Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có...
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 - THCS Nhơn Bình 2019. Gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cụ thể:  I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu...

Đề & bài tập hay