Trang Chủ Chủ đề Chương 5 Hóa lớp 8

Chương 5 Hóa lớp 8

Bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 Hóa học 8: Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5)
Bài 1,2,3, 4,5 trang 131,132 Hóa học 8: Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5)
Bài 38: giải bài 1 trang 131; bài 2,3,4,5 trang 132 SGK Hóa 8 - Bài luyện tập 7 (Ôn tập chương 5) Lý thuyết cần nhớ chương 5 1. phần hóa học của nước. 2. Nước tác dụng với một số...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối
Bài 37 Hóa 8: giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8 Axit - Bazơ - Muối 1. Phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với axit, các nguyên tử hidro này...
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 Hóa lớp 8: Nước
Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 125 Hóa lớp 8: Nước
Bài 36 Chương 5 Hóa lớp 8 - giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 125 SGK Hóa 8: Nước 1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng đã hòa hợp với...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 Hóa học 8: Bài luyện tập 6
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 118,119 Hóa học 8: Bài luyện tập 6
Bài 36 Luyện tập 6 Hóa 8: giải bài 1, 2 trang 118; bài 3, 4, 5, 6 trang 119 SGK Hóa 8  Ôn lý thuyết bài luyện tập 6 1. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ...
Bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa học 8: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế
Bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa học 8: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế
Bài 33 Hóa 8: Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 117 SGK Hóa 8 -Điều chế khí hiđro - phản ứng thế 1. Trong phòng thí nghiệm, điều chế hiđro bằng tác dụng của axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) và...
Bài tập 1,2,3, 4,5 trang 113 Hóa học 8: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài tập 1,2,3, 4,5 trang 113 Hóa học 8: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 32 Hóa 8 chương 5 - Giải bài 1 ,2 , 3, 4, 5 trang 113 SGK Hóa 8: Phản ứng oxi hóa - khử 1. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Chất oxi...
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 109 SGK Hóa 8: Tính chất – ứng dụng của hiđro
Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 109 SGK Hóa 8: Tính chất – ứng dụng của hiđro
Bài 31 Hóa 8 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 109 SGK Hóa 8: Tính chất - ứng dụng của hiđro Tính chất - ứng dụng của hiđro  - Chương 5: Hiđro nước 1. Hiđro...