Trang Chủ Chủ đề Chương 2 Lý 10

Chương 2 Lý 10

Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 15 -  Giải bài 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 trang 88 SGK Vật Lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang Chương 2. Bài 1: Để khảo sát chuyển-động ném-ngang, ta chọn tọa độ  đề - các như thế nào là...
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 82,83 Vật Lý 10: Lực hướng tâm
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 82,83 Vật Lý 10: Lực hướng tâm
Bài 14 và giải bài tập 1,2,3 ,4 trang 82; bài 5,6,7 trang 83 SGK Vật Lý 10. Bài 1: Phát biểu và viết công thức của lực hướng-tâm? Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển...
Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)
Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)
Bài 13 Lý 10 - giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5 trang 78; bài 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý 10: Lực ma sát 1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt? + Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 74 SGK vật lý 10: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật húc
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 74 SGK vật lý 10: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật húc
Bài 12 Lý 10 - giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý 10: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc Bài 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 Lý 10 trang 69,70: Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 Lý 10 trang 69,70: Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 11 Sinh lớp 10 - giải bài tập 1,2,3 ,4 trang 69; bài 4,5,6,7 trang 70 SGK Vật Lý 10. Bài 1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn? 1. Định luật: Lực hấp dẫn...
Quảng cáo


Giải bài 1 – 15 trang 64, 65 vật lý 10: Ba định luật Niu- tơn
Giải bài 1 – 15 trang 64, 65 vật lý 10: Ba định luật Niu- tơn
Bài 10 chương 2 Lý 10 - giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6 trang 64; bài 7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 65: Ba định luật Niu- tơn 1. Phát biểu định luật Niutơn. Quán tính là gì? Định luật: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực...
Vật lý 10: Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 58 – Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm
Vật lý 10: Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 58 – Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm
Bài 9 Lý lớp 10 - giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6,7,8,9 trang 58 : Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm 1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm? -...

Đề & bài tập hay