Trang Chủ Chủ đề Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4

Giải bài tập Toán 4: Đáp án chi tiết câu hỏi và bài tập tất cả 6 chương gồm cả Toán hình học lớp 4 .
Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo
Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo
Tiết 163. Đáp án tiết ôn tập về các phép tính với phân số - phần cuối. Bài 1,2,3,4 trang 170 Toán lớp 4. Mục tiêu: Thực hiện được bốn phép tính với phân số....
Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp)
Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp)
Tiết 162 - chi tiết bài Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo: bài 1,2,3,4 trang 169 Toán 4 - Chương 6. Ở bài ôn này sẽ giúp các em Tính được giá trị...
Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)
Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)
Tiết 161 Dethikiemtra.com tiếp tục hướng dẫn các em giải bài bài 1,2,3 trang 168; bài 4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số. Mục tiếu: Thực hiện được nhân, chia phân...
Ôn tập về các phép tính với phân số (Bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)
Ôn tập về các phép tính với phân số (Bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)
Tiết 160 - Ôn tập về các phép tính với phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 167; 4,5 trang 168 SGK Toán 4. Củng số cho học sinh về kĩ năng thực hiện...
Bài 1,2,3 trang 164,165,166: Ôn tập về biểu đồ
Bài 1,2,3 trang 164,165,166: Ôn tập về biểu đồ
Ôn tập về biểu đồ: Giải bài 1 trang 164; bài 2 trang 165; bài 3 trang 166 SGK Toán 4.  Củng cố cho học sinh kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu biểu...
Quảng cáo


Tiết 157 bài 1,2,3,4,5 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Tiết 157 bài 1,2,3,4,5 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Tiết 157 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo): Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164. Tính giá trị biểu thức chứa hai chữ số. Thực...
Tiết 156: Bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 156: Bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 156 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - giải: bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK môn Toán 4. Mục tiêu: Biết tính và thực hiên nhân các số tự nhiên...
Bài tập 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên tiết 155
Bài tập 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên tiết 155
Tiết 155 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Chương 6 Toán 4: giải bài 1,2,3 trang 162; bài 4,5 trang 163 trên Dethikiemtra.com. Ở bài ôn này, mục tiêu của chúng...
Tiết 154 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 154 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 161; bài 2,3,4,5 trang 162 Toán 4. Bài này sẽ giúp các em: Biết vận dụng dấu hiệu chia...
Tiết 153 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 153 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
Tiết 153 Hướng dẫn Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): bài 1,2,3,4,5 trang 161 trên Dethikiemtra.com. So sánh được các số có đến sáu chữ số Biết sắp xếp bốn số tự nhiên...

Đề & bài tập hay