Trang Chủ Chủ đề Giải Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4

Giải bài tập Toán 4: Đáp án chi tiết câu hỏi và bài tập tất cả 6 chương gồm cả Toán hình học lớp 4 .
Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo

Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo

Tiết 163. Đáp án tiết ôn tập về các phép tính với phân số - phần cuối. Bài 1,2,3,4 trang 170 Toán lớp 4. Mục...
Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp)

Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp)

Tiết 162 - chi tiết bài Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo: bài 1,2,3,4 trang 169 Toán 4 - Chương 6.Ở...
Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Tiết 161 Dethikiemtra.com tiếp tục hướng dẫn các em giải bài bài 1,2,3 trang 168; bài 4 trang 169 Ôn tập về các phép...
Ôn tập về các phép tính với phân số (Bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)

Ôn tập về các phép tính với phân số (Bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)

Tiết 160 - Ôn tập về các phép tính với phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 167; 4,5 trang 168 SGK Toán...
Bài 1,2,3 trang 164,165,166: Ôn tập về biểu đồ

Bài 1,2,3 trang 164,165,166: Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồ: Giải bài 1 trang 164; bài 2 trang 165; bài 3 trang 166 SGK Toán 4. Củng cố cho học sinh kĩ...
Tiết 157 bài 1,2,3,4,5 trang 164  Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Tiết 157 bài 1,2,3,4,5 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Tiết 157 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo): Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Tiết 156: Bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 156: Bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên...

Tiết 156 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - giải: bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK môn Toán 4. Mục tiêu:...
Bài tập 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên tiết 155

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên...

Tiết 155 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Chương 6 Toán lớp 4: giải bài 1,2,3 trang 162; bài 4,5...
Tiết 154 Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 154 Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 161; bài 2,3,4,5 trang 162 Toán 4. Bài này...
Tiết 153 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 153 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 153 Hướng dẫn Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): bài 1,2,3,4,5 trang 161 trên Dethikiemtra.com.So sánh được các số có đến...