Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Hệ sinh thái: Giải bài 1,2 trang 153 Sinh học 9

CHIA SẺ

Bài 50 – Chương 2: Giải bài 1,2 trang 153 SGK Sinh 9

Bài 1: Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

–     Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.

–     Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo, tôm, động vật nổi, tép, cua

–     Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.

–     Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.

–     Sinh vật phân giải: vi sinh vật.


Bài 2: Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn như sau:

Hướng dẫn:

–      Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.

–     Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.

–     Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.

–      Gà ăn cây cỏ và châu chấu.

–      Cáo ăn thịt gà.

… (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).