Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Quần xã sinh vật: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Sinh học 9

CHIA SẺ

Bài 49 Chương 2: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 Môn Sinh học 9

Bài 1: Thế nào là một quần xã? Quần xã khác với quần thể như thế nào?

–     Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian có các điều kiện sinh thái tương tự nhau. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

–     Quần thể là tập hợp những cá thể cùng một loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Các cá thể trong quần thể có mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau.


Bài 2: Hãy lấy một ví dụ về  một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

–     Kể tên các loài trong quần xã đó.

–     Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào?

–     Khu vực phân bố  của quần xã.

Đáp án:

–     Rừng dừa là một quần xã, gồm có các quần thể: dừa, chuối, cỏ, bọ dừa, giun đất, vi sinh vật…

–     Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối.

–     Chuối che mát và giữ ẩm gốc cho dừa.

–     Giun làm xốp đất cho dừa, chuối, cỏ.

–     Cỏ giữ ẩm gốc cho dừa, chuối đồng thời cạnh tranh chất dinh dưỡng trong đất với dừa, chuối.

–     Dừa, chuối, cỏ giữ cho đất ẩm, có nhiệt độ thích hợp cho hệ vi sinh vật phát triển.

–    Vi sinh vật biến đổi xác thực vật, động vật thành chất mùn cho cỏ,dừa, chuối.


Bài 3: Hãy nêu những tính chất về số lượng và thành phần loài của quần xã.


Bài 4: Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học

Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường