Trang Chủ Tin tức

Viết những mục tiêu ra giấy: Tại sao chúng ta nên viết ra những mục tiêu?

CHIA SẺ

Tại sao chúng ta nên viết ra những mục tiêu? Viết ra những mục tiêu ở đâu dễ thấy có thể giúp bạn tăng cơ hội và động lực để đạt được mục tiêu.

 Viết mục tiêu ra giấy khiến bạn quyết tâm thực hiện chúng hơn. Điều này sẽ thúc đẩy bạn vượt qua những sai lầm và tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình. Hãy viết những mục tiêu vào nhật ký, một cuốn sổ tay hay giấy nhớ và luôn mang theo bên người, bạn nhé.

A: JMMY cậu đang làm gì thế?

B: Tớ đang viết ra giấy những mục tiêu cần đạt được.

A: Tại sao cậu lại làm vậy?

B: Để tôi có thể tập trung thực hiện chúng hơn!