Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ

Trang Chủ Thi THPT Quốc gia Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ
Phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2016
Phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2016
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 là 6000, trong đó 400 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo quốc tế. Trường áp dụng...
Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh năm 2016 trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM
Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh năm 2016 trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM
Năm 2016, Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2850 chỉ tiêu. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, tuyển...