Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Tiếng Anh 8 - Thí điểm

C. Speaking – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm: Work with a partner. Discuss the following questions.

Unit 11. Science And Technology – Khoa Học & Công Nghệ SBT Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm. Tổng hợp bài tập Speaking unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết. Work with a partner. Discuss the following questions.

SPEAKING

1. Work in a small group. Discuss the quiz. Try to agree on an answer tr each question.

[ Làm việc trong 1 nhóm nhỏ. Thảo luận các câu đố. Cố gắng tìm ra đáp án cho mỗi câu hỏi]

1.A
Cái nào xuất hiện trước?
A.máy hơi nước
B. tivi
C. máy bay
2. B
Cái nào được biết đến như hành tinh đỏ?
A.Sao Mộc
B.Sao Hỏa
C. Sao Kim
3. C
Động vật nào sống lâu nhất?
A.voi
B. cá mập
C. rùa trên cạn
4. B
The Sea of Tranquility ở đâu?
A.Thái Bình Dương
B. Trên mặt trăng
C. Trên sao Hỏa
5. A
Yếu tố nào cần có để vật cháy?
A.khí oxi
B. khi hidro
C. xăng
6. B
Một khối lập phương có mấy mặt?
A.4 B. 6 C. 8
7. A
Ở đâu ngày và đêm dài như nhau?
A.Ở đường xích đọa
B. Ở Bắc Cực
C. Ở Nam Cực
8. B
Mặt trời là…sáng nhất trên bầu trời
A.vệ tinh
B. ngôi sao
C. hành tinh
9. A
Nguyên tố nào phổ biến nhất trong thành phần cấu tạo nên Mặt Trời?
A.Khí hidro và heli
B. Khí oxi và nito
C. Khí sun-fua và oxi
10. A
Mặt trăng mất…để quay quanh trái đất.
A.27,3 ngày
B. 365 ngày
C. 30 ngày

Advertisements (Quảng cáo)

2. Work with a partner. Discuss the following questions.

[ Làm việc với bạn của em. Thảo luận những câu hỏi sau]

Advertisements (Quảng cáo)

1.Năm 2060 có là thời gian tốt để sống không? Tại sao?

2. Em nghĩ thành phố/ thị trấn/ làng quê của em sẽ như thế nào trong năm 2060? Những thứ này sẽ như thế nào?
– trường học – đời sống gia đình – giao thông
– thời tiết – giải trí – giao tiếp

1.2060 won’t be a nice time to live. Because, the environment will be polluted more seriously, there will be more dangerous diseas and the ciminals will be more violent. It will be unsafe and scaring.

2. I think in 2060 my village will be more beautiful.
Schools will be equiped better with modern facilities.
Home life will be more comfortable and parents can spen more time together.
Transport will be very easy with non-smoke vehicles.
Weather will be more stable because scientists will have methods to control it.
Leisure will be friendlier to the environment and children can be play outdoors more.
Communication will be easier and faster with long distance via mobile devices and useful applications.

Advertisements (Quảng cáo)