Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 41 SBT Địa lớp 8 trang 101,102: Thể hiện các dãy núi lớn và ghi tên các dãy núi lên lược đồ

Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ – SBT Địa 8. Giải từ câu 2,3,4, trang 101, 102 Sách BT Địa lí 8.  Dùng ký hiệu thể hiện các dãy núi lớn và ghi tên các dãy núi này lên lược đồ

Câu 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây đế nêu rõ những nét khác biệt của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với tính chất chung của khí hậu nước ta là nhiệt đới gió mùa ẩm.


Câu 3: Dựa vào hình 19 dưới đây:

Em hãy:

Advertisements (Quảng cáo)

a, Dùng ký hiệu thể hiện các dãy núi lớn và ghi tên các dãy núi này lên lược đồ

b, Tô màu xanh vào miền đồng bằng, tô màu gạch vào miền núi và trung du.

c, Kết hợp với kiến thức trong SGK, nêu nhận xét chung về địa hình của miền này

Advertisements (Quảng cáo)

a, Dùng kí hiệu thể hiện lên bản đồ

b, Tô màu

c, Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung mở rộng về phía Bắc và quy tụ ở Tam Đảo

– Địa hình đồi núi thấp và đồng bằng mở rộng, tạo điều kiện cho hệ thống sông ngòi phát triển và toả rộng khắp miền

– Địa hình có ảnh hưởng lớn đến hướng chảy của sông ngòi


Câu 4: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguồn tài nguyên và những cảnh đẹp nổi tiếng của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Advertisements (Quảng cáo)