Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 37 SBT Địa 8: Nêu những biểu hiện và nguyên nhân sự giàu có về thành phần loài sinh vật Việt Nam

Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam – SBT Địa lớp 8. Giải bài/câu 1,2,3,4 trang 91 – 92 Sách BT Địa lí 8. Nêu những biểu hiện và nguyên nhân sự giàu có về thành phần loài sinh vật Việt Nam

Câu 1: Ghi chữ Đ vào Q ý trả lời đúng, chữ s vào ý trả lời sai.

Ta nói sinh vật là thành phần chỉ thị của môi trường địa lí tự nhiên vì

a) sinh vật ở nơi nào thì chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu, đất trồng nơi ấy.

b) thực vật ảnh hưởng quyết định đến sự phân bố của động vật ăn cỏ.

c) các yếu tố của môi trường đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

d) mỗi một loại môi trường khác nhau thì có một hệ sinh vật tương ứng khác nhau.

đ) sinh vật Việt Nam rất phong phú và đa dạng.

a)  Đ

b)    S

Advertisements (Quảng cáo)

c)     Đ

d)    Đ

đ)     S


Câu 2: Hoàn thành sơ đồ sau

Advertisements (Quảng cáo)

Sinh vật VN phong phú đa dạng về:

–         Thành phân loài

–         Về gen di truyền

–         Về kiểu hệ sinh thái

–         Về công dụng của các sản phẩm sinh học.


Câu 3: Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:


Câu 4: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những biểu hiện và nguyên nhân sự giàu có về thành phần loài sinh vật Việt Nam.

Advertisements (Quảng cáo)