Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 34 SBT Địa 8 trang 84,85: Nêu đặc điểm các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta – SBT Địa lớp 8. Giải câu 1, câu 2, câu 3, trang 84 – 85 SBT Địa lí 8. Nêu đặc điểm các hệ thống sông lớn ở Việt Nam bằng cách hoàn thành sơ đồ…

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ sau;

Các nhân tố ảnh hưởng đến sông ngòi:

–         Khí hậu

–         Địa hình

–         Nguồn cấp nước

–         Lượng mưa.


Câu 2: Nêu đặc điểm các hệ thống sông lớn ở Việt Nam bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Đặc điểm cảu các hệ thống sông:

Advertisements (Quảng cáo)

 Sông ngòi Bắc Bộ

a. Đặc điểm

– Sông có dạng hình nan quạt.

– Chế độ nước thất thường.

– Lũ kéo dài 5 tháng (tháng 6 – tháng 10), cao nhất tháng 8.

– Lũ lên nhanh, kéo dài.

b. Hệ thống sông chính: sông Hồng, sông Thái Bình, Bằng Giang, Kì Cùng, sông Mã.

Advertisements (Quảng cáo)

Sông ngòi Trung Bộ

a. Đặc điểm

– Ngắn dốc

– Lũ lên nhanh và đột ngột.

– Lũ tập trung cao vào tháng 9 đến tháng 12

b. Hệ thống sông chính: sông Cả, sông Thu Bồn, sông Đà Rằng.

Sông ngòi Nam Bộ

a. Đặc điểm

– Lượng nước lớn, lòng sông rộng và sâu, ảnh hưởng thuỷ triều mạnh.

– Chế độ nước điều hoà hơn.

– Lũ từ tháng 7-11.

b. Hệ thống sông chính: sông Đồng Nai, sông Cửu Long


Câu 3: Tại sao sông ngòi Trung bộ có đặc điểm trên:

– Lãnh thổ Trung Bộ kéo dài, hẹp ngang, đồi núi ăn ra sát biển nên sông ngòi ở đây thường ngắn và dốc. Khi có mưa và bão lớn, lũ các sông lên rất nhanh và đột ngột.

– Ở Trung Bộ, mùa mưa lệch hẳn về thu đông, nên mùa lũ tập trung vào các tháng cuối năm.

– Một số sông lớn ở Trung Bộ: sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba (Đà Rằng).

Advertisements (Quảng cáo)