Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 29 SBT Địa 8 trang 71-73: Nêu rõ khả năng phát triển nông nghiệp ở các khu vực địa hình ở nước ta

Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình – SBT Địa lớp 8. Giải từ câu 2 đến câu 5, trang 71,7273 Sách BT Địa lí 8. Hoàn thành sơ đồ sau để nêu rõ đặc điểm các vùng núi ở nước ta.

Câu 2: Hoàn thành sơ đồ sau để nêu rõ đặc điểm các vùng núi ở nước ta


Câu 3: Hoàn thành sơ đồ sau

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 4: Dựa vào sơ đồ ở câu 2, câu 3 và vốn hiểu biết hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ khả năng phát triển nông nghiệp ở các khu vực địa hình đồng bằng và đổi núi ở nước ta.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 5: Hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để làm rõ khả năng phát triển kinh tế ơ khu vực địa hình bờ biển và thềm lục địa của nước ta

Advertisements (Quảng cáo)