Soạn văn lớp 8 - Ngắn gọn

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Soạn văn lớp 8 - Ngắn gọn
Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh ngắn gọn – Văn 8: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh ngắn gọn – Văn 8: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (ngắn gọn) trang 137 Ngữ văn lớp 8 tập 1.  Đề văn thuyết minh. I – Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 1:...
Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm ngắn gọn – Văn 8: Giải thích công dụng dấu ngoặc đơn
Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm ngắn gọn – Văn 8: Giải thích công dụng dấu ngoặc đơn
Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (ngắn gọn) trang 134 Ngữ văn lớp 8 tập 1. Đoạn văn Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc có ngoặc đơn để giải thích thêm cho "họ" là những người...
Soạn bài Bài toán dân số ngắn gọn – Môn văn 8: Phần 3: kêu gọi loài người cần kiềm chế tốc độ gia tăng dân số
Soạn bài Bài toán dân số ngắn gọn – Môn văn 8: Phần 3: kêu gọi loài người cần kiềm chế tốc độ gia tăng dân số
Soạn bài Bài toán dân số (ngắn gọn) trang 130 Ngữ văn lớp 8 tập 1. Phần 1:tác giả nêu ra vấn đề: bài toán dân số và kế hoạch hoá gia đình đã được đặt ra từ thời...
Soạn bài Phương pháp thuyết minh ngắn gọn – Văn học 8: Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích
Soạn bài Phương pháp thuyết minh ngắn gọn – Văn học 8: Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích
Soạn bài Phương pháp thuyết minh (ngắn gọn) trang 126 Ngữ văn lớp 8 tập 1. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh; Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích I/TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG...
Soạn bài Câu ghép (tiếp) ngắn gọn – Văn 8: Quan hệ ý nghĩa giữa vế 1 và 2 là quan hệ nguyên nhân. Cái thứ 2 là quan hệ giải thích
Soạn bài Câu ghép (tiếp) ngắn gọn – Văn 8: Quan hệ ý nghĩa giữa vế 1 và 2 là quan hệ nguyên nhân. Cái thứ 2 là quan...
Soạn bài Câu ghép (tiếp) (ngắn gọn) trang 123 Ngữ văn lớp 8 tập 1. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép.; Quan hệ ý nghĩa giữa vế 1 và 2 là quan hệ nguyên nhân. Cái thứ...
Soạn bài Ôn dich thuốc lá ngắn gọn – Nguyễn khắc Viện – Văn học 8:  Tác giả so sánh tình hình hút thuốc của nước ta với các nước Âu-Mĩ trước khi đưa ra kiến nghị là có nhiều mục đích
Soạn bài Ôn dich thuốc lá ngắn gọn – Nguyễn khắc Viện – Văn học 8:  Tác giả so sánh tình hình hút thuốc của nước ta với các...
Soạn bài Ôn dich thuốc lá (ngắn gọn) - Nguyễn khắc Viện trang 118 Ngữ văn lớp 8 tập 1.  Ngay từ nhan đề của văn bản: Ôn dịch, thuốc lá , tác giả dùng dấu phẩy để nhấn...
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh ngắn gọn – Văn học 8: Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh ngắn gọn – Văn học 8: Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (ngắn gọn) trang 114 Ngữ văn lớp 8 tập 1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người; Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh I- Vai trò và...